Alfalink

ALFALINK

Regner du dig selv for én, der kan tænke hurtigt og er god til ordleg, er ALFALINK lige spillet for dig.

For alle mellem 5 og 99 år, er ALFALINK et hurtigt, niveaudelt spil, hvor deltagerne skal være kreative og hurtige samtidig, da formålet er at bygge så mange ord som muligt inden den fastsatte tidsgrænse på 25 minutter er omme. Jo hurtigere der spilles, desto flere bogstaver kan erhverves.


Spillet har 4 niveauer:

Level1 – Mini. For forskolebørn. Med særregler.

Level2 – Maxi. For alle.

Level3 – Genius. For alle. Med 6-sprogede emnekort.

Level4 – Super.Her spilles på 2 sprog på en gang.


ALFALINK indeholder et spillebræt, et 6-sproget regelsæt, 405 (27 bogstaver x 15 stk.) bogstavbrikker, 10 emnekort, 6 spillebrikker, en terning og en pose.

Er du parat til at sætte dine talenter og kreative kompetencer på prøve?
If you consider yourself a quick thinker and like word games, you´ll just love ALFALINK.

For anyone aged 5 to 99, ALFALINK is a fast-paced, graded game where players must exercise creativity and the ability to think rapidly in order to form as many words as possible before the set time limit of 25 minutes is up. The faster the game is played, the more letters can be obtained.


There are 4 playing levels:

Level1 – Mini. For preschoolers. Special rules apply.

Level2 – Maxi. For all.

Level3 – Genius. For all.With 6-language theme cards.

Level4 – Super. Playable in 2 languages at the same time.


ALFALINK contains a game board, a 6-language rules booklet, 405 (27 letters x 15 pcs) letter tiles, 10 theme cards, 6 playing pieces, a die and a bag.

Are you willing to set your abilities to the test?