Børn spiller Børn 2 Syllabus spil Spil Børn

Fra ide til virkelighed

For et par år siden spurgte pædagogen Mette, om Sonia og Sven havde lyst til at hjælpe i Løsning Skoles
frivillige sprog- og lektiecafe. Der var nogle indskolingsbørn, der havde det lidt svært med dansk og godt 
kunne trænge til en hjælpende hånd. Parret mødtes med de øvrige deltagere en gang om ugen i skolens
lokaler og faldt hurtigt til. De fandt det spændende og berigende at kunne gøre en forskel.

Ideen om at lave et spil kom til Sonia, da hun skulle være støtte for Mohammed, en frejdig 7-årig dreng
med familie fra Irak. Mohammed kunne som andre 6 til 7-årige ikke læse dansk og var derfor ikke i stand 
til at spille de spil, der blev brugt i lektiecafeen. Sonia var meget glad for at lave små ordspil til børn,
derfor lovede hun Mohammed, at hun ville lave et specielt spil kun til ham. Der blev arbejdet ihærdigt på
sagen og Sonia fandt efterhånden ud af, at spillet kunne udvikles til gavn for børn i alle indskolingsklasser
ved at forene brætspilformatet med det kendte leg-og-læringskoncept.

Tiden gik, Mohammed flyttede med familien til en anden by og i stedet kom der nogle etniske danske børn,
hvis behov for hjælp var lige så stort. Sonia og Sven blev mere og mere overbevist om, at børnenes indlæring
gik væsentlig hurtigere og gnidningsløst, når det foregik gennem et spil i små grupper.
Børnene gjorde deres yderste for at besvare spørgsmålene.

I november 2007 søgte de om varemærke- og designbeskyttelse, der begge blev godkendt af EU 
myndighederne i februar 2009. Mens bureaukratiet gik sin gang, blev der arbejdet videre på brætspillets 
endelige spørgsmål og svar. Disse skulle være let forståelige for børn i den valgte aldersgruppe og tilpasse
sig nogenlunde det pensum, SYLLABUS på engelsk, der følges i skolen.

SYLLABUS er udtænkt som et familiespil, der kan give travle forældre en konkret mulighed for at støtte
deres børns sproglige kompetencer på en sjov og lærerig måde. Spillet er derfor forsynet med let forståelige 
facitlister, der kan bruges som supplement og hjælp til de mange forældre, der af forskellige årsager ikke har den nødvendige tid til at fordybe sig. For at få børn til at synes, det er sjovt at blive bedre til dansk, har
parret taget deres spilkonsulenter direkte fra slagmarken. Børn mellem 7 og 11 har derfor været både inspirationskilde og prøveklude på spillets i alt 200 spørgsmål.

På højeste politiske plan blev det for nylig vedtaget, at danske elever skal være blandt verdens dygtigste 
inden for få år. Parret mener, at dette mål kun kan nås ved at børn får en god sprogballast fra de allerførste
skoletrin. I disse år er der fokus på læsning og den mundtlige kommunikation men dette behøver ikke 
udelukke et mere nuanceret og formfuldendt sprog. Mange lærere og bedsteforældre vil uden tvivl være
helt enige med Sonia og Sven i den opfattelse.

Sonia og Sven ved, at der findes gode computerspil på markedet, der beskæftiger sig med dansklæring,
men ulempen ved dem er, at barnet altid spiller alene. I SYLLABUS kombineres morskab med læring samtidig
med, at man har et spændende sammenspil med andre, hvilket er et meget vigtigt  aspekt i enhver læringsproces.
Den kendte danske legetøjsforsker, Jørn Martin Steenhold, der står bag udviklingen af Videnshjulet ®, er af samme mening. Han har certificeret SYLLABUS og givet spillet de bedste anbefalinger. Jørn Martin Steenhold mener, at SYLLABUS arbejder med hele fire at de ti intelligenser, mennesket besidder. Især udvikler spillet
den sproglige viden hos børn og hos de voksne, der spiller det.